Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
harmoniawchaosie
Świat
wypadł mi
z moich rąk.
Jakoś tak
nie jest mi
nawet żal...
— Chciałbym umrzeć z miłości
harmoniawchaosie
Ludzie bezczelni, o ciężkich charakterach najgłębiej zapadają nam w sercach. Szczególnie gdy mają brązowe oczy, zaczepne spojrzenie i powalający uśmiech.
Reposted frommefir mefir vianorwegian-wood norwegian-wood
harmoniawchaosie
Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele.
— Milan Kundera
harmoniawchaosie
    “ Bez dotykania pleców nie ma miłości. ”
— — Jerzy Pilch
harmoniawchaosie
harmoniawchaosie
-Czego się boisz? - zapytał.
W jednej chwili w głowie pojawiły się setki myśli: boję się tego, że będę zwykłym szarym człowiekiem. Tego, że nie spotkam osoby, która uczyni moje życie wyjątkowym. Także tego, że nie będę w stanie dawać radości osobom, które kocham. Boję się życia... Ale najbardziej boję się tego, że nigdy nie zrozumiesz, co chcę Ci powiedzieć, że kocham Cię odkąd Cię poznałam, bo jest to dla mnie za trudne.
-Boję się pająków - odpowiedziała.
Reposted frommefir mefir vianorwegian-wood norwegian-wood
harmoniawchaosie
7489 e04a
Reposted fromkniepuder kniepuder vianorwegian-wood norwegian-wood
harmoniawchaosie
harmoniawchaosie
harmoniawchaosie
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami.
— Sylvia Plath
3361 2d78
harmoniawchaosie
Są takie dni, kiedy bardziej mnie nie ma niż jestem.
Reposted frompoljablka poljablka vianorwegian-wood norwegian-wood
3700 c996
Reposted frominspired inspired vianorwegian-wood norwegian-wood
harmoniawchaosie
Im oczywistszy bezsens, tym głębsze myśli.
— Tadeusz Konwicki, "Mała apokalipsa"
harmoniawchaosie
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości. Wychodzę za mąż za nieznajomych, opowiadam o nieznajomych.
— Agnieszka Osiecka "Listy z Londynu do Kubusia Puchatka"
harmoniawchaosie
4073 9e2b
Reposted fromiforgot iforgot vianorwegian-wood norwegian-wood
harmoniawchaosie
harmoniawchaosie
harmoniawchaosie
Muszę się nauczyć żyć ze sobą takim, jakim jestem. Szkopuł tylko w tym, że są we mnie całe wielkie obszary, których nie znam. Przez całe życie pracowałem nad obrazem samego siebie [...] tylko, że ja nie budowałem od środka: budowałem od zewnątrz, tworzyłem wokół siebie warstwę ochronną. A teraz wielki płat tej szaleńczej konstrukcji został wyrwany. Muszę zacząć od nowa, zaglądając do środka, żeby stwierdzić, co tam naprawdę jest. 
— William Wharton "Ptasiek"
Reposted fromulotnosc ulotnosc vianorwegian-wood norwegian-wood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl